Avui: 09:00-13:30, 16:30-20:00 972 47 73 88 663504332 663504332

Formulació magistral

Pot ser que el metge li recepti algun medicament que no està comercialitzat. En aquest cas, la farmàcia li ofereix la possibilitat de preparar-l’hi per vostè, segons els requeriments que  especifiqui la recepta. A partir de matèries primeres elaborarem el seu medicament personalitzat i amb la màxima qualitat.

Aquests preparats serveixen per resoldre problemes individuals, en un moment determinat. No es tracta de medicaments que es poden reutilitzar quan ens sembla necessari. Si els símptomes reapareixen o no es resolt el problema del tot, cal tornar al metge.

Preu