Hoy: 09:00-13:30 h , 16:30-20:00 h 972477388 663504332 663504332
Tiempo de lectura 25 min.

* De què parlem?

La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa. I sense arribar tan a l’extrem és l’origen de molts casos d’invalidesa . Per això, una bona prevenció és bàsica per tal de no arribar a situacions realment evitables. Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris. També s’inclouen dins d’aquesta denominació els problemes cerebrovasculars, com l’ictus, i la denominada patologia arterial perifèrica, que és diferent del que s'entén per varius.

Entre els factors que faran que una persona presenti un risc o un altre n’hi ha que són “modificables” i d’altres que són “no modificables”. Dins d’aquest segon grup, entre els factors sobre els quals no podem incidir hi trobem el sexe, l’edat, els antecedents de malaltia cardiovascular, els factors genètics, les situacions de l’entorn social, etc. Són coses que no podem canviar, que són com són. Ningú no pot canviar la seva edat, per exemple. En l’altre grup hi trobem la diabetis, la hipertensió, el nivell de colesterol, el sedentarisme, el consum d’alcohol i tabac, l’obesitat o l’excés de pes i l’estrès. En aquest cas sí que podem actuar sobre el factor que estigui fora dels marges admesos, i millorar així el pronòstic.

Des del punt de vista sanitari es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat (deu anys). Coneixent els valors de pressió arterial, colesterol total, el sexe de la persona valorada i si és fumadora o no, amb aquestes taules ens podem fer una idea de quin és el seu risc. Val a dir que hi ha diverses taules emprades pels professionals per a valorar-ho.

Segons això, podem concloure que no només cal tenir en compte si un pacient es hipertens, sinó que s’han de valorar altres factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, fent que el risc cardiovascular sigui més elevat.

*Què es pot fer per evitar una malaltia cardiovascular?

Aquestes patologies afecten tant els homes com les dones. Poden evolucionar de manera silent durant anys fins al moment en què apareixen els primers símptomes. Per això, cal un bon control dels factors de risc modificables, dels que hem parlat abans, per millorar-los al màxim possible. Deduïm doncs, que la prevenció és la paraula clau.

Les mesures que podem prendre són:

Controlar el pes. Proposar-nos un pla alimentari adequat que ens permeti gaudir d’un índex de massa corporal (IMC) per sota de 25. L’IMC és el que marca la relació entre el nostre pes i l’alçada.
El perímetre de la cintura és un altre paràmetre que cal controlar per veure'n l’evolució.

Reduir o eliminar el consum de tabac.
Fer activitat física aeròbica periòdica (marxa, natació, bicicleta, patinar). 45’ al menys tres vegades per setmana. L’exercici s’ha de fer en funció de la capacitat personal.
Reduir o eliminar el consum d’alcohol (< 30g/dia en homes i < 20g/dia en dones).
Reduir l’estrès en la mesura que sigui possible.
Fer-se revisions periòdiques amb el metge de capçalera. Ens podrà controlar la pressió arterial i fer-nos unes anàlisis per veure els nivells de colesterol, glucosa, etc.
 

*RECORDEM QUE….

>> La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa.

>> Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris.

>> Podem distingir diversos factors de risc d’aquestes patologies però no podem actuar sobre tots ells. S’han de valorar diversos factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, la qual cosa fa que el risc cardiovascular sigui més elevat.

>> Es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat.

* De què parlem?

La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa. I sense arribar tan a l’extrem és l’origen de molts casos d’invalidesa . Per això, una bona prevenció és bàsica per tal de no arribar a situacions realment evitables. Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris. També s’inclouen dins d’aquesta denominació els problemes cerebrovasculars, com l’ictus, i la denominada patologia arterial perifèrica, que és diferent del que s'entén per varius.

Entre els factors que faran que una persona presenti un risc o un altre n’hi ha que són “modificables” i d’altres que són “no modificables”. Dins d’aquest segon grup, entre els factors sobre els quals no podem incidir hi trobem el sexe, l’edat, els antecedents de malaltia cardiovascular, els factors genètics, les situacions de l’entorn social, etc. Són coses que no podem canviar, que són com són. Ningú no pot canviar la seva edat, per exemple. En l’altre grup hi trobem la diabetis, la hipertensió, el nivell de colesterol, el sedentarisme, el consum d’alcohol i tabac, l’obesitat o l’excés de pes i l’estrès. En aquest cas sí que podem actuar sobre el factor que estigui fora dels marges admesos, i millorar així el pronòstic.

Des del punt de vista sanitari es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat (deu anys). Coneixent els valors de pressió arterial, colesterol total, el sexe de la persona valorada i si és fumadora o no, amb aquestes taules ens podem fer una idea de quin és el seu risc. Val a dir que hi ha diverses taules emprades pels professionals per a valorar-ho.

Segons això, podem concloure que no només cal tenir en compte si un pacient es hipertens, sinó que s’han de valorar altres factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, fent que el risc cardiovascular sigui més elevat.

*Què es pot fer per evitar una malaltia cardiovascular?

Aquestes patologies afecten tant els homes com les dones. Poden evolucionar de manera silent durant anys fins al moment en què apareixen els primers símptomes. Per això, cal un bon control dels factors de risc modificables, dels que hem parlat abans, per millorar-los al màxim possible. Deduïm doncs, que la prevenció és la paraula clau.

Les mesures que podem prendre són:

Controlar el pes. Proposar-nos un pla alimentari adequat que ens permeti gaudir d’un índex de massa corporal (IMC) per sota de 25. L’IMC és el que marca la relació entre el nostre pes i l’alçada.
El perímetre de la cintura és un altre paràmetre que cal controlar per veure'n l’evolució.

Reduir o eliminar el consum de tabac.
Fer activitat física aeròbica periòdica (marxa, natació, bicicleta, patinar). 45’ al menys tres vegades per setmana. L’exercici s’ha de fer en funció de la capacitat personal.
Reduir o eliminar el consum d’alcohol (< 30g/dia en homes i < 20g/dia en dones).
Reduir l’estrès en la mesura que sigui possible.
Fer-se revisions periòdiques amb el metge de capçalera. Ens podrà controlar la pressió arterial i fer-nos unes anàlisis per veure els nivells de colesterol, glucosa, etc.
 

*RECORDEM QUE….

>> La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa.

>> Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris.

>> Podem distingir diversos factors de risc d’aquestes patologies però no podem actuar sobre tots ells. S’han de valorar diversos factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, la qual cosa fa que el risc cardiovascular sigui més elevat.

>> Es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat.

* De què parlem?

La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa. I sense arribar tan a l’extrem és l’origen de molts casos d’invalidesa . Per això, una bona prevenció és bàsica per tal de no arribar a situacions realment evitables. Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris. També s’inclouen dins d’aquesta denominació els problemes cerebrovasculars, com l’ictus, i la denominada patologia arterial perifèrica, que és diferent del que s'entén per varius.

Entre els factors que faran que una persona presenti un risc o un altre n’hi ha que són “modificables” i d’altres que són “no modificables”. Dins d’aquest segon grup, entre els factors sobre els quals no podem incidir hi trobem el sexe, l’edat, els antecedents de malaltia cardiovascular, els factors genètics, les situacions de l’entorn social, etc. Són coses que no podem canviar, que són com són. Ningú no pot canviar la seva edat, per exemple. En l’altre grup hi trobem la diabetis, la hipertensió, el nivell de colesterol, el sedentarisme, el consum d’alcohol i tabac, l’obesitat o l’excés de pes i l’estrès. En aquest cas sí que podem actuar sobre el factor que estigui fora dels marges admesos, i millorar així el pronòstic.

Des del punt de vista sanitari es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat (deu anys). Coneixent els valors de pressió arterial, colesterol total, el sexe de la persona valorada i si és fumadora o no, amb aquestes taules ens podem fer una idea de quin és el seu risc. Val a dir que hi ha diverses taules emprades pels professionals per a valorar-ho.

Segons això, podem concloure que no només cal tenir en compte si un pacient es hipertens, sinó que s’han de valorar altres factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, fent que el risc cardiovascular sigui més elevat.

*Què es pot fer per evitar una malaltia cardiovascular?

Aquestes patologies afecten tant els homes com les dones. Poden evolucionar de manera silent durant anys fins al moment en què apareixen els primers símptomes. Per això, cal un bon control dels factors de risc modificables, dels que hem parlat abans, per millorar-los al màxim possible. Deduïm doncs, que la prevenció és la paraula clau.

Les mesures que podem prendre són:

Controlar el pes. Proposar-nos un pla alimentari adequat que ens permeti gaudir d’un índex de massa corporal (IMC) per sota de 25. L’IMC és el que marca la relació entre el nostre pes i l’alçada.
El perímetre de la cintura és un altre paràmetre que cal controlar per veure'n l’evolució.

Reduir o eliminar el consum de tabac.
Fer activitat física aeròbica periòdica (marxa, natació, bicicleta, patinar). 45’ al menys tres vegades per setmana. L’exercici s’ha de fer en funció de la capacitat personal.
Reduir o eliminar el consum d’alcohol (< 30g/dia en homes i < 20g/dia en dones).
Reduir l’estrès en la mesura que sigui possible.
Fer-se revisions periòdiques amb el metge de capçalera. Ens podrà controlar la pressió arterial i fer-nos unes anàlisis per veure els nivells de colesterol, glucosa, etc.
 

*RECORDEM QUE….

>> La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa.

>> Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris.

>> Podem distingir diversos factors de risc d’aquestes patologies però no podem actuar sobre tots ells. S’han de valorar diversos factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, la qual cosa fa que el risc cardiovascular sigui més elevat.

>> Es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat.

* De què parlem?

La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa. I sense arribar tan a l’extrem és l’origen de molts casos d’invalidesa . Per això, una bona prevenció és bàsica per tal de no arribar a situacions realment evitables. Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris. També s’inclouen dins d’aquesta denominació els problemes cerebrovasculars, com l’ictus, i la denominada patologia arterial perifèrica, que és diferent del que s'entén per varius.

Entre els factors que faran que una persona presenti un risc o un altre n’hi ha que són “modificables” i d’altres que són “no modificables”. Dins d’aquest segon grup, entre els factors sobre els quals no podem incidir hi trobem el sexe, l’edat, els antecedents de malaltia cardiovascular, els factors genètics, les situacions de l’entorn social, etc. Són coses que no podem canviar, que són com són. Ningú no pot canviar la seva edat, per exemple. En l’altre grup hi trobem la diabetis, la hipertensió, el nivell de colesterol, el sedentarisme, el consum d’alcohol i tabac, l’obesitat o l’excés de pes i l’estrès. En aquest cas sí que podem actuar sobre el factor que estigui fora dels marges admesos, i millorar així el pronòstic.

Des del punt de vista sanitari es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat (deu anys). Coneixent els valors de pressió arterial, colesterol total, el sexe de la persona valorada i si és fumadora o no, amb aquestes taules ens podem fer una idea de quin és el seu risc. Val a dir que hi ha diverses taules emprades pels professionals per a valorar-ho.

Segons això, podem concloure que no només cal tenir en compte si un pacient es hipertens, sinó que s’han de valorar altres factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, fent que el risc cardiovascular sigui més elevat.

*Què es pot fer per evitar una malaltia cardiovascular?

Aquestes patologies afecten tant els homes com les dones. Poden evolucionar de manera silent durant anys fins al moment en què apareixen els primers símptomes. Per això, cal un bon control dels factors de risc modificables, dels que hem parlat abans, per millorar-los al màxim possible. Deduïm doncs, que la prevenció és la paraula clau.

Les mesures que podem prendre són:

Controlar el pes. Proposar-nos un pla alimentari adequat que ens permeti gaudir d’un índex de massa corporal (IMC) per sota de 25. L’IMC és el que marca la relació entre el nostre pes i l’alçada.
El perímetre de la cintura és un altre paràmetre que cal controlar per veure'n l’evolució.

Reduir o eliminar el consum de tabac.
Fer activitat física aeròbica periòdica (marxa, natació, bicicleta, patinar). 45’ al menys tres vegades per setmana. L’exercici s’ha de fer en funció de la capacitat personal.
Reduir o eliminar el consum d’alcohol (< 30g/dia en homes i < 20g/dia en dones).
Reduir l’estrès en la mesura que sigui possible.
Fer-se revisions periòdiques amb el metge de capçalera. Ens podrà controlar la pressió arterial i fer-nos unes anàlisis per veure els nivells de colesterol, glucosa, etc.
 

*RECORDEM QUE….

>> La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa.

>> Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris.

>> Podem distingir diversos factors de risc d’aquestes patologies però no podem actuar sobre tots ells. S’han de valorar diversos factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, la qual cosa fa que el risc cardiovascular sigui més elevat.

>> Es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat.

* De què parlem?

La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa. I sense arribar tan a l’extrem és l’origen de molts casos d’invalidesa . Per això, una bona prevenció és bàsica per tal de no arribar a situacions realment evitables. Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris. També s’inclouen dins d’aquesta denominació els problemes cerebrovasculars, com l’ictus, i la denominada patologia arterial perifèrica, que és diferent del que s'entén per varius.

Entre els factors que faran que una persona presenti un risc o un altre n’hi ha que són “modificables” i d’altres que són “no modificables”. Dins d’aquest segon grup, entre els factors sobre els quals no podem incidir hi trobem el sexe, l’edat, els antecedents de malaltia cardiovascular, els factors genètics, les situacions de l’entorn social, etc. Són coses que no podem canviar, que són com són. Ningú no pot canviar la seva edat, per exemple. En l’altre grup hi trobem la diabetis, la hipertensió, el nivell de colesterol, el sedentarisme, el consum d’alcohol i tabac, l’obesitat o l’excés de pes i l’estrès. En aquest cas sí que podem actuar sobre el factor que estigui fora dels marges admesos, i millorar així el pronòstic.

Des del punt de vista sanitari es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat (deu anys). Coneixent els valors de pressió arterial, colesterol total, el sexe de la persona valorada i si és fumadora o no, amb aquestes taules ens podem fer una idea de quin és el seu risc. Val a dir que hi ha diverses taules emprades pels professionals per a valorar-ho.

Segons això, podem concloure que no només cal tenir en compte si un pacient es hipertens, sinó que s’han de valorar altres factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, fent que el risc cardiovascular sigui més elevat.

*Què es pot fer per evitar una malaltia cardiovascular?

Aquestes patologies afecten tant els homes com les dones. Poden evolucionar de manera silent durant anys fins al moment en què apareixen els primers símptomes. Per això, cal un bon control dels factors de risc modificables, dels que hem parlat abans, per millorar-los al màxim possible. Deduïm doncs, que la prevenció és la paraula clau.

Les mesures que podem prendre són:

Controlar el pes. Proposar-nos un pla alimentari adequat que ens permeti gaudir d’un índex de massa corporal (IMC) per sota de 25. L’IMC és el que marca la relació entre el nostre pes i l’alçada.
El perímetre de la cintura és un altre paràmetre que cal controlar per veure'n l’evolució.

Reduir o eliminar el consum de tabac.
Fer activitat física aeròbica periòdica (marxa, natació, bicicleta, patinar). 45’ al menys tres vegades per setmana. L’exercici s’ha de fer en funció de la capacitat personal.
Reduir o eliminar el consum d’alcohol (< 30g/dia en homes i < 20g/dia en dones).
Reduir l’estrès en la mesura que sigui possible.
Fer-se revisions periòdiques amb el metge de capçalera. Ens podrà controlar la pressió arterial i fer-nos unes anàlisis per veure els nivells de colesterol, glucosa, etc.
 

*RECORDEM QUE….

>> La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa.

>> Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris.

>> Podem distingir diversos factors de risc d’aquestes patologies però no podem actuar sobre tots ells. S’han de valorar diversos factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, la qual cosa fa que el risc cardiovascular sigui més elevat.

>> Es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat.

* De què parlem?

La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa. I sense arribar tan a l’extrem és l’origen de molts casos d’invalidesa . Per això, una bona prevenció és bàsica per tal de no arribar a situacions realment evitables. Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris. També s’inclouen dins d’aquesta denominació els problemes cerebrovasculars, com l’ictus, i la denominada patologia arterial perifèrica, que és diferent del que s'entén per varius.

Entre els factors que faran que una persona presenti un risc o un altre n’hi ha que són “modificables” i d’altres que són “no modificables”. Dins d’aquest segon grup, entre els factors sobre els quals no podem incidir hi trobem el sexe, l’edat, els antecedents de malaltia cardiovascular, els factors genètics, les situacions de l’entorn social, etc. Són coses que no podem canviar, que són com són. Ningú no pot canviar la seva edat, per exemple. En l’altre grup hi trobem la diabetis, la hipertensió, el nivell de colesterol, el sedentarisme, el consum d’alcohol i tabac, l’obesitat o l’excés de pes i l’estrès. En aquest cas sí que podem actuar sobre el factor que estigui fora dels marges admesos, i millorar així el pronòstic.

Des del punt de vista sanitari es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat (deu anys). Coneixent els valors de pressió arterial, colesterol total, el sexe de la persona valorada i si és fumadora o no, amb aquestes taules ens podem fer una idea de quin és el seu risc. Val a dir que hi ha diverses taules emprades pels professionals per a valorar-ho.

Segons això, podem concloure que no només cal tenir en compte si un pacient es hipertens, sinó que s’han de valorar altres factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, fent que el risc cardiovascular sigui més elevat.

*Què es pot fer per evitar una malaltia cardiovascular?

Aquestes patologies afecten tant els homes com les dones. Poden evolucionar de manera silent durant anys fins al moment en què apareixen els primers símptomes. Per això, cal un bon control dels factors de risc modificables, dels que hem parlat abans, per millorar-los al màxim possible. Deduïm doncs, que la prevenció és la paraula clau.

Les mesures que podem prendre són:

Controlar el pes. Proposar-nos un pla alimentari adequat que ens permeti gaudir d’un índex de massa corporal (IMC) per sota de 25. L’IMC és el que marca la relació entre el nostre pes i l’alçada.
El perímetre de la cintura és un altre paràmetre que cal controlar per veure'n l’evolució.

Reduir o eliminar el consum de tabac.
Fer activitat física aeròbica periòdica (marxa, natació, bicicleta, patinar). 45’ al menys tres vegades per setmana. L’exercici s’ha de fer en funció de la capacitat personal.
Reduir o eliminar el consum d’alcohol (< 30g/dia en homes i < 20g/dia en dones).
Reduir l’estrès en la mesura que sigui possible.
Fer-se revisions periòdiques amb el metge de capçalera. Ens podrà controlar la pressió arterial i fer-nos unes anàlisis per veure els nivells de colesterol, glucosa, etc.
 

*RECORDEM QUE….

>> La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa.

>> Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris.

>> Podem distingir diversos factors de risc d’aquestes patologies però no podem actuar sobre tots ells. S’han de valorar diversos factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, la qual cosa fa que el risc cardiovascular sigui més elevat.

>> Es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat.

* De què parlem?

La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa. I sense arribar tan a l’extrem és l’origen de molts casos d’invalidesa . Per això, una bona prevenció és bàsica per tal de no arribar a situacions realment evitables. Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris. També s’inclouen dins d’aquesta denominació els problemes cerebrovasculars, com l’ictus, i la denominada patologia arterial perifèrica, que és diferent del que s'entén per varius.

Entre els factors que faran que una persona presenti un risc o un altre n’hi ha que són “modificables” i d’altres que són “no modificables”. Dins d’aquest segon grup, entre els factors sobre els quals no podem incidir hi trobem el sexe, l’edat, els antecedents de malaltia cardiovascular, els factors genètics, les situacions de l’entorn social, etc. Són coses que no podem canviar, que són com són. Ningú no pot canviar la seva edat, per exemple. En l’altre grup hi trobem la diabetis, la hipertensió, el nivell de colesterol, el sedentarisme, el consum d’alcohol i tabac, l’obesitat o l’excés de pes i l’estrès. En aquest cas sí que podem actuar sobre el factor que estigui fora dels marges admesos, i millorar així el pronòstic.

Des del punt de vista sanitari es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat (deu anys). Coneixent els valors de pressió arterial, colesterol total, el sexe de la persona valorada i si és fumadora o no, amb aquestes taules ens podem fer una idea de quin és el seu risc. Val a dir que hi ha diverses taules emprades pels professionals per a valorar-ho.

Segons això, podem concloure que no només cal tenir en compte si un pacient es hipertens, sinó que s’han de valorar altres factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, fent que el risc cardiovascular sigui més elevat.

*Què es pot fer per evitar una malaltia cardiovascular?

Aquestes patologies afecten tant els homes com les dones. Poden evolucionar de manera silent durant anys fins al moment en què apareixen els primers símptomes. Per això, cal un bon control dels factors de risc modificables, dels que hem parlat abans, per millorar-los al màxim possible. Deduïm doncs, que la prevenció és la paraula clau.

Les mesures que podem prendre són:

Controlar el pes. Proposar-nos un pla alimentari adequat que ens permeti gaudir d’un índex de massa corporal (IMC) per sota de 25. L’IMC és el que marca la relació entre el nostre pes i l’alçada.
El perímetre de la cintura és un altre paràmetre que cal controlar per veure'n l’evolució.

Reduir o eliminar el consum de tabac.
Fer activitat física aeròbica periòdica (marxa, natació, bicicleta, patinar). 45’ al menys tres vegades per setmana. L’exercici s’ha de fer en funció de la capacitat personal.
Reduir o eliminar el consum d’alcohol (< 30g/dia en homes i < 20g/dia en dones).
Reduir l’estrès en la mesura que sigui possible.
Fer-se revisions periòdiques amb el metge de capçalera. Ens podrà controlar la pressió arterial i fer-nos unes anàlisis per veure els nivells de colesterol, glucosa, etc.
 

*RECORDEM QUE….

>> La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa.

>> Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris.

>> Podem distingir diversos factors de risc d’aquestes patologies però no podem actuar sobre tots ells. S’han de valorar diversos factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, la qual cosa fa que el risc cardiovascular sigui més elevat.

>> Es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat.

* De què parlem?

La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa. I sense arribar tan a l’extrem és l’origen de molts casos d’invalidesa . Per això, una bona prevenció és bàsica per tal de no arribar a situacions realment evitables. Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris. També s’inclouen dins d’aquesta denominació els problemes cerebrovasculars, com l’ictus, i la denominada patologia arterial perifèrica, que és diferent del que s'entén per varius.

Entre els factors que faran que una persona presenti un risc o un altre n’hi ha que són “modificables” i d’altres que són “no modificables”. Dins d’aquest segon grup, entre els factors sobre els quals no podem incidir hi trobem el sexe, l’edat, els antecedents de malaltia cardiovascular, els factors genètics, les situacions de l’entorn social, etc. Són coses que no podem canviar, que són com són. Ningú no pot canviar la seva edat, per exemple. En l’altre grup hi trobem la diabetis, la hipertensió, el nivell de colesterol, el sedentarisme, el consum d’alcohol i tabac, l’obesitat o l’excés de pes i l’estrès. En aquest cas sí que podem actuar sobre el factor que estigui fora dels marges admesos, i millorar així el pronòstic.

Des del punt de vista sanitari es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat (deu anys). Coneixent els valors de pressió arterial, colesterol total, el sexe de la persona valorada i si és fumadora o no, amb aquestes taules ens podem fer una idea de quin és el seu risc. Val a dir que hi ha diverses taules emprades pels professionals per a valorar-ho.

Segons això, podem concloure que no només cal tenir en compte si un pacient es hipertens, sinó que s’han de valorar altres factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, fent que el risc cardiovascular sigui més elevat.

*Què es pot fer per evitar una malaltia cardiovascular?

Aquestes patologies afecten tant els homes com les dones. Poden evolucionar de manera silent durant anys fins al moment en què apareixen els primers símptomes. Per això, cal un bon control dels factors de risc modificables, dels que hem parlat abans, per millorar-los al màxim possible. Deduïm doncs, que la prevenció és la paraula clau.

Les mesures que podem prendre són:

Controlar el pes. Proposar-nos un pla alimentari adequat que ens permeti gaudir d’un índex de massa corporal (IMC) per sota de 25. L’IMC és el que marca la relació entre el nostre pes i l’alçada.
El perímetre de la cintura és un altre paràmetre que cal controlar per veure'n l’evolució.

Reduir o eliminar el consum de tabac.
Fer activitat física aeròbica periòdica (marxa, natació, bicicleta, patinar). 45’ al menys tres vegades per setmana. L’exercici s’ha de fer en funció de la capacitat personal.
Reduir o eliminar el consum d’alcohol (< 30g/dia en homes i < 20g/dia en dones).
Reduir l’estrès en la mesura que sigui possible.
Fer-se revisions periòdiques amb el metge de capçalera. Ens podrà controlar la pressió arterial i fer-nos unes anàlisis per veure els nivells de colesterol, glucosa, etc.
 

*RECORDEM QUE….

>> La malaltia vascular és una de les principals causes de mort prematura a Europa.

>> Quan parlem de malaltia cardiovascular no només ens referim a problemes coronaris.

>> Podem distingir diversos factors de risc d’aquestes patologies però no podem actuar sobre tots ells. S’han de valorar diversos factors que poden coexistir i que es potencien mútuament, la qual cosa fa que el risc cardiovascular sigui més elevat.

>> Es pot quantificar aquest risc amb unes taules que determinen la probabilitat de patir un esdeveniment cardiovascular en un període de temps determinat.

Escribe un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad de Google y los Términos de Servicio.
*Campos obligatorios