Hoy: 09:00-13:30, 16:30-20:00 972 47 73 88 663504332 663504332
Tiempo de lectura 3 min.

* De què parlem?

La nostra pell és una barrera física que està sotmesa a una sèrie d’agressions per part d’agents externs, com ara el sol, el vent i la fred, que la van envellint amb el pas del temps. 

La irradiació del sol dirigida cap a la Terra s’atenua a causa de l’efecte de gasos i partícules de l’atmosfera, i a causa també dels núvols, que donen lloc a processos de reflexió i dispersió dels raigs de llum solar. Així doncs, quan el cel és clar i sense núvols, el sol incideix de forma directa sobre la Terra, especialment en les hores centrals del dia. Per contra, quan hi ha núvols o a última hora del dia, la irradiació del sol és difusa. Això vol dir que l’efecte de la radiació solar sobre la nostra pell es dóna tant en dies de sol intens com en dies ennuvolats.

La radiació solar està constituïda per un grup de radiacions diferents, de les quals només dues terceres parts arriben a la superfície terrestre. És ben sabut que la radiació del sol té efectes beneficiosos (fotosíntesi, calor, síntesi de vitamina D, fototeràpia, mort d’agents patògens…) i d’altres de perjudicials (cremades solars, càncer de pell, fotoal·lèrgia, fototoxicitat, fotoimmunosupressió, mutacions, envelliment cutani, cataractes…). Els responsables dels efectes fotobiològics de la nostra pell són les radiacions ultraviolades (UV), la llum visible i les radiacions properes a la infraroja (IR).

La radiació UV, constituïda per rajos UVA, UVB i UVC, suposa un 7% del total de radiacions que arriben a la superfície terrestre. D’aquestes, un 6,7% són UVA i un 0,3% UVB. La radiació UVC és absorbida per l’ozó i no arriba a la superfície terrestre. La radiació UVA és la responsable del bronzejat de la pell, de les cataractes, del fotoenvelliment i de la fotosensibilitat cutània (al·lèrgies solars). Aquesta radiació té efectes a llarg termini per acumulació d’exposicions solars. La radiació UVB penetra menys a la nostra pell; és la principal responsable de la cremada solar (eritema solar), del càncer cutani i de la fotoimmunosupressió (disminució de les defenses). La radiació UVC, tot i que ja hem dit que no arriba a la superfície de la Terra, és la que té més poder germicida i, produïda artificialment, s’utilitza per a l’esterilització bacteriana.

L‘espectre visible comprèn tota la gamma de colors, del violeta al vermell. La composició dels diferents colors visibles dóna llum blanca. És la responsable del to blau del cel, del blanc dels núvols i del roig del crepuscle.

La radiació IR (IR-A) és la responsable de l’efecte calorífic immediat que es nota quan ens exposem al sol. Els diferents tipus de radiació IR s’utilitzen en camps tan diversos com l’astronomia, la meteorologia i la detecció de compostos en el laboratori, entre d’altres.

L’índex de radiació UV (UVI), proposat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ens indica els efectes de la radiació UV sobre la pell humana. El càlcul d’aquest índex permet valorar el grau de nocivitat per a la pell a conseqüència de la radiació. Com més gran és l’índex, més alta és la probabilitat que l’exposició als raigs UV perjudiqui la pell i els ulls.

* RECORDEM QUE….

>> La nostra pell està sotmesa diàriament a agents que l’alteren i l’envelleixen.

>> L’efecte de la radiació solar sobre la pell es produeix tant en dies assolellats com en dies ennuvolats.

>> La radiació solar està constituïda per diferents tipus de radiacions, però a la superfície terrestre només hi arriba una part de les radiacions UVA, UVB, llum visible i IR-A, que tenen efectes diferents sobre la nostra pell.

>> Quan ens disposem a fer activitats a l’aire lliure, cal que utilitzem roba adequada per protegir-nos de les agressions del sol, del vent i del fred. Una bona hidratació i l’ús d’un bon fotoprotector ens ajudaran a tenir una pell en bones condicions.

>> L’índex UVI ens pot donar una idea de l’efecte que la radiació solar pot tenir sobre la nostra pell.

Escribe un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad de Google y los Términos de Servicio.
*Campos obligatorios
Precio