“Uso de antiagregantes plaquetarios orales en una zona rural de la provincia de Girona”

Presentat al congrés de la Sefac a Madrid l’octubre de 2008. Des de la farmàcia es va fer un estudi de com prenien els pacients de Riudellots de la Selva un determinat tipus de medicament (antiagregants plaquetaris). Es va poder comprovar que en molts casos no es feia de la manera correcta. Per tant, considerem que podem fer un bon treball sanitari en dispensar medicaments per intentar millorar l’ús que se’n fa.