Informació addicional

“Grado información sobre el uso de Antiagregantes Plaquetarios Orales en farmacia provincia Girona"

Diploma d’Estudis Avançats (DEA). Universitat de Granada. Setembre 2008. En aquest estudi, com a objectiu principal, es va intentar avaluar la informació que tenien els pacients que venien a la farmàcia de Riudellots de la Selva sobre la utilització d’antiagregants plaquetaris. També es va estudiar els hàbits higienicodietètics dels pacients, la informació rebuda a la farmàcia, les malalties dels pacients en estudi, etc., i en vam poder treure conclusions, que vam exposar a l’estudi.

Publicat a la revista Farmacéuticos Comunitarios, vol. 1, núm. 1 (segon trimestre 2009).