“Elevación del tiempo de protrombina (INR) por interacción entre acenocumarol y esomeprazol”

Presentat al congrés Simpodader a Màlaga el maig de 2008, exposa el cas d’una pacient a la qual es va detectar un nivell molt alt d’INR (paràmetre analític per controlar l’ús d’un medicament). Des de la farmàcia se li va fer un seguiment de la medicació que prenia, tenint en compte que un dels fàrmacs que prenia podia ser la causa d’aquests nivells tan alts. Ens vam posar en contacte amb el metge i es va poder fer una actuació abans que aparegués algun efecte no desitjat.