Anàlisis d'autocontrol

Amb una petita punxada al dit, podrà portar un autocontrol de l'evolució de la seva malaltia i de si els medicaments són efectius.

En només 5 minuts pot conèixer els seus nivells de glucosa, colesterol i altres paràmetres analítics.

És un autocontrol fàcil que es pot fer en qualsevol moment del dia i encara que vostè no presenti cap problema de salut.

Si és el cas, podrà tenir una idea de l’evolució de la seva malaltia (diabetis, colesterol alt…) i sabrà si el tractament li funciona correctament. S’ha de tenir en compte que aquests controls no substitueixen, en cap cas, les anàlisis clíniques que li pugui demanar el seu metge. Són només un sistema de seguiment de tot el procés.