RECOMANACIONS PER ALS VIATGERS SOBRE ZIKA

El Departament de Salut ha facilitat la següent informació sobre recomanacions per als viatgers a països amb transmissió autòctona de febre de Zika.


Podeu fer clic en l'enllaç del text.

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE SALUT:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/zika/recomanacions_viatgeviruszika.pdf

VIDEO: "Virus de Zika i la dona embarassada"
http://videosalut.gencat.cat/novetats/el-virus-del-zica-i-la-dona-embarassada-capsula