Avui: 09:00-13:30, 16:30-20:00 972 47 73 88 663504332 663504332

SORTEIG DE SANT JORDI 2016

Guanya un lot de productes Sensilis valorat en 125 €!

"On es troba la rosa de la fotografia?"

Participa a facebook.com/farmaciacampssoler

El present sorteig organitzat per Farmàcia Camps Soler és d’àmbit nacional, i podran participar en virtut d’allò previst en les presents bases totes aquelles persones físiques que:

Resideixin a Espanya, siguin majors d’edat i s’hagin inscrit en el sorteig de St. Jordi 2016 de la Farmàcia Camps Soler.
Queden exclosos d’aquesta promoció els empleats de la Farmàcia o els seus respectius familiars.
El termini de participació comença el dia 20 d’abril de 2016 i finalitzarà el dia 24 d’abril de 2016.
 

MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ:

La participació en el sorteig significa l’acceptació de tots els termes i condicions de les presents bases legals. Les bases del sorteig seran publicades a la pàgina web www.farmaciacamps.cat
El dret a participar és gratuït. Per a participar en el sorteig l’usuari ha de fer M’agrada al facebook de la farmàcia: facebook.com/farmaciacampssoler. Després cal que busqui la publicació del sorteig de Sant Jordi, hi fassi M’agrada i Compartir, i finalment, deixi un comentari a la publicació del sorteig de St Jordi 2016, dient on es troba la rosa de la fotografía publicada en el mur.
El sorteig es realitzarà el dia 25 d’abril de 2016 entre tots els encertants, mitjançant un sistema aleatori per obtenir el guanyador. En cas de no haver-hi cap resposta correcte, el sorteig es farà entre tots els participants.
El nom del guanyador es publicarà a la web Farmàcia Camps Soler i al facebook farmaciacampssoler el mateix dia 25 d’abril de 2016.
La farmàcia organitzadora contactarà amb el guanyador perquè reculli el premi obtingut a l’adreça C/ Estació, 37 17457 Riudellots de la Selva (Girona), en un termini de 10 dies des de la data en que resulti guanyador.
El guanyador del premi, tindrà un termini màxim de tres mesos des de la finalització del sorteig per reclamar el seu premi. Un cop finalitzat aquest termini el concursant perdrà qualsevol dret de reclamació.
El premi del sorteig consisteix en un lot de productes de cosmètica de la casa Sensilis, valorat en 125 €.
 

PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment de la llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades per la participació en la promoció seran incorporades en fitxers titularitat de Farmàcia Camps Soler amb la finalitat de complir amb la gestió del sorteig, l’entrega del premi als participants guanyadors i realitzar activitats promocionals, publicitàries i estadístiques.
Pel simple fet de participar en el sorteig i proporcionar voluntàriament les seves dades personals atorguen a la Farmàcia Camps Soler el dret a tractar-los únicament amb la finalitat de gestionar la promoció. Els participants que resultin guanyadors autoritzen expressament a la Farmàcia Camps Soler a publicar el seu nom a la pàgina web farmaciacamps.cat i al facebook www.facebook.com/farmaciacampssoler amb la finalitat de comunicar el resultat del sorteig
La farmàcia garanteix el compliment de la LOPD i la seva normativa reglamentària en el tractament de les dades personals obtingudes mitjançant la present promoció, en tot cas el titular pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita a l’adreça C/ Estació, 37 17457 Riudellots de la Selva (Girona) adjuntant fotocòpia del dni.
La farmàcia no es fa responsable en cas de no poder contactar amb els guanyador per gestionar l’entrega del premi quan la informació proporcionada sigui inexacta, errònia, deficient o falsa

Preu