Avui: 09:00-13:30, 16:30-20:00 972 47 73 88 663504332 663504332

Nadal 2022

BASES LEGALS- “Juguem?” – Nadal 2022

El present sorteig organitzat per Farmàcia Camps Soler és d’àmbit nacional, i podran participar en virtut d’allò previst en les presents bases totes aquelles persones físiques que:

Resideixin a Espanya, siguin majors d’edat i s’hagin inscrit en el sorteig de Nadal 2022 de la Farmàcia Anna Rosa camps Soler
Queden exclosos d’aquesta promoció  els empleats de la Farmàcia o els seus respectius familiars.
El termini de participació comença el dia 1 de desembre de 2022 i finalitzarà el dia 22 de desembre de 2022.

MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ:

La participació en el sorteig significa l’acceptació de tots els termes i condicions de les presents bases legals
Les bases del sorteig seran publicades a la pàgina web www.farmaciacamps.cat
El dret a participar és gratuït. La participació en el sorteig no està lligada a que l’usuari realitzi una compra.
El sorteig es realitzarà el dia 22 de desembre de 2022 mitjançant un sistema aleatori per obtenir el guanyador/s
El nom dels guanyadors es publicarà a la web www.farmaciacamps.cat el dia 22 de desembre de 2022
La farmàcia organitzadora contactarà amb el guanyador perquè reculli el premi obtingut a l’adreça C/ Estació, 37 de Riudellots de la Selva (Girona) en un termini de 15 dies des de la data en que resulti guanyador
Els guanyadors de qualsevol premi, tindran un termini màxim de tres mesos des de la finalització del sorteig per reclamar el seu premi. Un cop finalitzat aquest termini el concursant perdrà qualsevol dret de reclamació.
El premi del sorteig consisteix en un lot de productes de cosmètica Sensilis.

PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment de la llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades per la participació en la promoció seran incorporades en fitxers titularitat de Farmàcia Anna Rosa Camps Soler amb la finalitat de complir amb la gestió del sorteig, l’entrega del premi als participants guanyadors i realitzar activitats promocionals, publicitàries i estadístiques.
Pel simple fet de participar en el sorteig i proporcionar voluntàriament les seves dades personals atorguen a la farmàcia Anna Rosa Camps Soler el dret a tractar-los únicament amb la finalitat de gestionar la promoció. Els participants que resultin guanyadors autoritzen expressament a la farmàcia Anna Rosa Camps Soler a publicar el seu nom a la pàgina web www.farmaciacamps.cat amb la finalitat de comunicar el resultat del sorteig
La farmàcia garanteix el compliment de la LOPD i la seva normativa reglamentària en el tractament de les dades personals obtingudes mitjançant la present promoció, en tot cas el titular pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita a l’adreça Farmàcia Anna Rosa Camps Soler C/Estació, 37  17457 Riudellots de la Selva (Girona) adjuntant fotocòpia del dni.
La farmàcia no es fa responsable en cas de no poder contactar amb els guanyador per gestionar l’entrega del premi quan la informació proporcionada sigui inexacta, errònia, deficient o falsa

Preu