Avui: 09:00-13:30, 16:30-20:00 972 47 73 88 663504332 663504332

Calendari d'Advent 2021

Aquest Nadal hem preparat un Calendari d'Advent per a tu.

Cada dia pots entrar en el sorteig d'un LOT REGAL amb la teva compra de productes de parafarmàcia (compra mínima 20€). Queden exclosos els dies festius. Comunicarem els guanyadors en aquesta mateixa secció.

Si ho desitges, pots consultar les bases legals del sorteig. 

BASES LEGALS - CALENDARI D’ADVENT 2021

El present sorteig organitzat per Farmàcia Camps Soler és d’àmbit nacional, i podran participar en virtut d’allò previst en les presents bases totes aquelles persones físiques que:

 • Resideixin a Espanya , siguin majors d’edat i s’hagin inscrit en el sorteig de Nadal 2021 de la Farmàcia Anna Rosa camps Soler
 • Queden exclosos d’aquesta promoció  els empleats de la Farmàcia o els seus respectius familiars.
 • El termini de participació comença el dia 1 de desembre de 2021 i finalitzarà el dia 24 de desembre de 2021.

MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ:

 • La participació en el sorteig significa l’acceptació de tots els termes i condicions de les presents bases legals
 • Les bases del sorteig seran publicades a la pàgina web www.farmaciacamps.cat
 • El dret a participar és gratuït. Per participar en el sorteig l’usuari ha de realitzar una compra superior a 20€ en parafarmacia.
 • El sorteig es realitzarà cada dia, de l’1 al 24 de desembre de 2021, a les 19:45 h, mitjançant un sistema aleatori per obtenir el guanyador/s
 • El nom dels guanyadors es publicarà a la web www.farmaciacamps.cat l’endemà del sorteig i quedarà registrat al llistat de la farmàcia, fet per a aquesta ocasió.
 • La farmàcia organitzadora contactarà amb el guanyador perquè reculli el premi obtingut a l’adreça C/ Estació, 37 de Riudellots de la Selva (Girona) en un termini de 15 dies des de la data en que resulti guanyador
 • Els guanyadors de qualsevol premi, tindran un termini màxim de tres mesos des de la finalització del sorteig per reclamar el seu premi. Un cop finalitzat aquest termini el concursant perdrà qualsevol dret de reclamació.
 • El premi del sorteig consisteix en un obsequi de productes de parafarmàcia.

PROTECCIÓ DE DADES:

 • En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD), les dades personals facilitades per la participació en la promoció seran tractades per la Farmàcia Anna Rosa Camps Soler amb la finalitat de complir amb la gestió del sorteig, l’entrega del premi als participants guanyadors i realitzar activitats promocionals, publicitàries i estadístiques.
 • Pel simple fet de participar en el sorteig i proporcionar voluntàriament les seves dades personals, els participants atorguen a la farmàcia Anna Rosa Camps Soler el dret a tractar-les únicament amb la finalitat de gestionar la promoció. Els participants que resultin guanyadors autoritzen expressament a la farmàcia Anna Rosa Camps Soler a publicar el seu nom a la pàgina web www.farmaciacamps.cat amb la finalitat de comunicar el resultat del sorteig.
 • La farmàcia garanteix el compliment de la LOPD-GDD i el RGPD en el tractament de les dades personals obtingudes mitjançant la present promoció, en tot cas el titular pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició al tractament, supressió, limitació i portabilitat de les dades, mitjançant petició escrita a l’adreça Farmàcia Anna Rosa Camps Soler, C/Estació, 37. CP 17457 -Riudellots de la Selva (Girona), adjuntant fotocòpia del DNI.
 • La farmàcia no es fa responsable en cas de no poder contactar amb els guanyador per gestionar l’entrega del premi quan la informació proporcionada sigui inexacta, errònia, deficient o falsa

 

Preu