INNOVAGE Potenciador capilar 2x30 comprimits

Tractament per a la cura dels cabells, que ataca les tres causes de la caiguda: dèficit de nutrients, estrès i desajustos hormonals.

Aconsegueix un 100% d'augment de gruix i un 70% d'anticaiguda.